Close nav
close the mobile menu

Kullanım Koşulları

Ticaretmerkezim.com  internet kullanıcısının aşağıdaki koşulları kabul etmesi halinde kullanımına sunulmuştur. Ticaretmerkezim.com web sitesini kullanan her kullanıcı bu koşulları kabul etmiş sayılır.

 

    Telif Hakları :

Ticaretmerkezim.com sitesinin tüm hakları  Ticaretmerkezim.com 'a aittir. Ticaretmerkezim.com ’nin içeriğinde bulunan tüm yazılım ürünleri ve yazı, makale, ilan fotoğraf, resim, doküman ve benzeri fikir ürünleri Telif Hakları ile ilgili yasal hukuki mevzuat tarafından korunmaktadır. Bu ürünlerin hiçbiri, Aris Bilgi İşlem Ltd. Şti.’nin izni olmadan kullanılamaz. Bu ürünlerin herhangi bir amaçla kopya edilmeleri, tekrar üretilmeleri, habersiz ve izinsiz kullanımları ve dağıtımları kanuni olarak yasaklanmıştır.

 

    Ticaretmerkezim.com Portalı Kullanım Şartları ve Yükümlülükleri :

A.) Ticaretmerkezim.com ’a ‘Üye’ olmakla ‘Sözleşme’yi tamamen okuduğunuzu,  Sözleşme içerisinde yer alan içeriği anladığınızı ve bütün hükümlerini kabul ettiğinizi tasdik, kabul ve taahhüt etmektesiniz. Kullanıcı kendisine ait kullanıcı adı ve şifreyle yapılan tüm işlemlerden ve bu işlemlerden dolayı doğabilecek tüm sonuçlardan sorumludur. Kullanıcı kendi şifre ve kullanıcı adını bir başkasına vermemeyi taahhüt eder. Bununla ilgili hukuki yaptırımlar İşbu ‘Sözleşme’de yer almaktadır.

 

B.) Üye’ler Ticaretmerkezim.com portalında hukuka yaraşır eylem ve davranış içinde bulunmalıdırlar. Üye’lerin Ticaretmerkezim.com ’da gerçekleştirdikleri her türlü fiil ve eylemden doğabilecek hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir.

C.) Üye’ler Ticaretmerkezim.com içerisinde bulunan materyalleri(ilan, metin, makale, yazı, resim, link, kodlamalar, alan ve alt alan adları yapısı, dosya, klasör, veritabanı bilgileri, yardım ve diğer kategoriler, üyelik sözleşmesi, gizlilik politikası ve kullanım koşulları, videolar ve hertürlü yazılı, görsel ve işitsel öğeler) kopyalamayacağını, çoğaltmayacağını, dağıtmayacağını, başka bir siteye veya üçüncü bir şahısa vermeyeceğini, başka bir yerde kullanmayacağını gerek bu yollarla gerekse başka eylem, fiil ve davranışlarla “ Ticaretmerkezim.com ”a direk veya dolaylı rakip olmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.

D.) Ticaretmerkezim.com Üye’lerin site veritabanına ilan eklemesi ve diğer kullanıcıların bu ilanları incelemesi, izlemesi prensibine göre çalışmaktadır. Ticaretmerkezim.com Üye’lerin görüntülediği ve yüklediği içeriğin hukuka uygun olup olmadığını, doğruluğunu ve güvenilirliğini hiçbir şart ve koşulda kesinlikle garanti etmemektedir. Bu sebepten doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluğu üstlenmemektedir.

E.) Ticaretmerkezim.com içerisinde üçüncü şahısların sunduğu hizmetlerden, Üye’lerin gönderdiği ilan ve içeriklerden Ticaretmerkezim.com çalışanları, iş ortakları, yöneticileri, pazarlamacıları kesinlikle sorumlu tutulamaz.

 

F.) Üye’ler Ticaretmerkezim.com üzerinde T.C kanunlarına aykırı faaliyetlerde bulunmayacağını, haksız rekabet ve kazanç elde edecek fiil ve davranışlarda bulunmayacağını, Ticaretmerkezim.com ’nin ve üçüncü şahısların kişilik ve ticari itibarına tecavüz etmeyeceğini Ticaretmerkezim.com ’u manipüle etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

G.) Ticaretmerkezim.com Üye’lerin üye kayıt aşamasında ve sonrasında gönderdikleri gizli ve özel bilgileri “Sözleşme” ve “Gizlilik Politikası” kararları doğrultusunda kullanabilir, paylaşabilir, açıklayabilir ayrıca ziyaretçilerin ve Üye’lerin Ticaretmerkezim.com ’yi ziyareti ve üyeliği esnasında elde ettiği her türlü veriyi analiz ve kullanıcı memnuniyetini sağlamak veya daha iyi hizmet sunmak amaçlı kullanabilir.

H.) Ticaretmerkezim.com , Ticaretmerkezim.com Portalı dahilinde bulunan içeriği, Kullanım Şartları, Sözleşme, Gizlilik Politikası dahil istediği zaman kimseye danışmadan ve mehil vermeden Ticaretmerkezim.com ’da duyurarak değiştirebilir.

 

Fikrî Mülkiyet Hakları

A.) Ticaretmerkezim.com 'un (tasarımı, arayüzü, metin, imge, html, php kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları ( Ticaretmerkezim.com ) telif haklarına tabi çalışmalar) Ticaretmerkezim.com ’a ait olarak ve/veya Ticaretmerkezim.com tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, Ticaretmerkezim.com  Hizmet'lerini, Ticaretmerkezim.com bilgilerini ve Ticaretmerkezim.com ’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz, veya başkasının Ticaretmerkezim.com ’un Hizmet'lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Ticaretmerkezim.com ’dan talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

 

B.) Ticaretmerkezim.com ’un, Ticaretmerkezim.com Hizmet'leri, Ticaretmerkezim.com bilgileri, Ticaretmerkezim.com telif haklarına tabi çalışmalar, Ticaretmerkezim.com ticari markaları, Ticaretmerkezim.com alt alan adları, Ticaretmerkezim.com ticari görünümü veya Ticaretmerkezim.com vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

 

C.) Kullanıcılar, Ticaretmerkezim.com ’un Marka ve Logosu'nun kullanımına ilişkin kurallara uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahüt ederler.

 

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu ‘Sözleşme’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğacak hukuki işlerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu ‘Sözleşme’den doğan ve/veya doğabilecek her türlü ihtilafın giderilmesinde, hallinde, Fethiye Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Kullanım Koşullarının Kabulü ve Tasdik Edilmesi

Kullanım Koşulları Ticaretmerkezim.com tarafından Ticaretmerkezim.com yardım sayfasında ilan edildiği tarihten itibaren geçerlilik kazanır. Üye’ler bu kullanım lartlarını Ticaretmerkezim.com portalını kullanmakla kabul ve onaylamış olmaktadırlar. Ticaretmerkezim.com istediği zaman kullanım koşulları ve şartlarında değişikliğe gidebilir bu değişiklikler Ticaretmerkezim.com yardım sayfasında yayınladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.


 

ÜRÜN SAT!